khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đỗ Ngọc Toản
Ngày sinh: 1929
Quê quán: xã Liêm Phong-huyện Thanh Liêm- Tỉnh Hà N...
Đơn vị: Tiểu đoàn 606-mang tên anh hùng Trần Văn Chuông.
Hy sinh: Trận Đắc Pét, gia nghĩa, Quảng Đức. Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (23)

(29/05/2010 21:19:38 PM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
441 Nguyễn Đình Bé     Uông Hoa Ninh giang Hải Dương   12/15/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
442 Vũ Quang Trung 1936   Thái Học Bình Giang Hải Hưng E2014 8/6/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
443 Phạm Đình Thú 1944   Xuân Thành Xuân Trường Nam Hà E208 5/19/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
444 Nguyễn Xuân sĩ 1929   Thiên Đức Châu Thành Vĩnh Long E70 5/1/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
445 Trần Văn Thọ 1949   Minh Đức Thái Bình  Hải Hưng   12/26/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
446 Dương Nam Kha     Vũ Ninh Vũ Tiên Thái Bình D60A 1/9/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
447 Bùi Văn Liệu 1950   Hoằng Phụng Hoằng Hóa Thanh Hóa V22 10/30/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
448 Nguyễn Văn Cỏ 1948   Đông Hải Phụ Rực Thái Bình C18,E34 8/19/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
449 Nguyễn Song 1944   Hồng Vân Ân Thi Hải Hưng K111,M5 5/27/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
450 Nguyễn Đình Khoa 1930   Tích Giang Tùng Thiện Hà Tây H9,S27 5/22/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
451 Trương Văn Luyện 1954   Giao Long Xuân Thủy Nam Hà   12/26/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
452 Nguyễn Minh Sơn 1954   Xuân Long Giao Long Nam Hà   12/26/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
453 Nguyễn Văn Thái 1952     Hoàng Giang Hải Hưng E2293 9/8/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
454 Nguyễn Văn Ngãi 1940   Phượng Hoàng Thanh Hà Hải Hưng B11 10/2/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
455 Lê Văn Cẩm 1945   Cộng Hòa Nam Sách Hải Hưng V235,E70 11/12/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
456 Bùi Thị Thanh 1945           3/21/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
457 Dương Tấn Ái 1942   Quỳnh Hải Quỳnh Côi Thái Bình C2,E81 6/14/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
458 Bùi Văn Thịnh 1949   Minh Khai Duyên Hà Thái Bình B11,E81 8/18/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
459 Huỳnh Văn Gảnh 1948   Đông Kinh Khoái Châu Hải Hưng E86 4/9/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
460 Lê Văn Vũ             4/11/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)