khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đức Lang (Bí danh: còn được gọi là Nguyễn Đức Lăng)
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Thôn Lôi Xá - xã Đức Chính - huyện C...
Đơn vị: P.G
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 21)

(27/05/2010 06:33:47 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
401 Hồ Xuân Phúc 1949   Trung Thành Vụ Bản Nam Hà H11,E70 4/09/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
402 Nguyễn Văn Ngọ     Nghi Công Nghi Lộc Nghệ An   8/03/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
403 Trần Văn Giàng 1948   Đồng Dù Bình Lục  Nam Hà C9,S25 1/02/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
404 Nguyễn Văn Huấn 1949   Nam Trung Nam Trực Nam Hà E446C 27/10/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
405 Ngô Hồng Sơn 1943     Phước Long Sóc Trăng V13,E81 9/01/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
406 Nguyễn Công Thanh 1953   Nam Hồng Nam Ninh Nam Hà   26/12/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
407 Vũ Văn Phú 1947   Xuân Canh Đông Anh  Hà Nội E276 24/08/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
408 Nguyễn Văn Khanh 1945   Bình Tây Quận 8 Sài Gòn B21,E814 27/03/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
409 Nguyễn Đình Qùy 1951   Hồng Vân Xuân Thủy Nam Hà E270 6/11/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
410 Bạch Long Tuyền 1948   Tân Cư Quế Võ Hà Bắc H40,M5 15/03/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
411 Phạm Văn Quyên 1950   Nam Hồng Đông Anh  Hà Nội E4021 6/10/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
412 Nguyễn Duy Thình 1944   Hồng Ngô Quốc Oai Hà Tây K11,M5 12/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
413 Nguyễn Văn Châu 1948   Đe Thám Hòa An Cao Bằng Ô2,T4 3/03/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
414 Bùi Đình Quầy 1952   Chánh Phú Hòa Bến Cát Bình Dương A12,E814 20/03/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
415 Trần Trọng Lương 1948   Hoàng Hoa Thám Ân Thi Hải Hưng E81 16/05/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
416 Trần Thanh Tâm 1939   Tân Phong Ninh Giang Hải Hưng E814 21/12/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
417 Nguyễn Hồng Châu 1931   Hạ Bì Thanh Thủy Vĩnh Phú K3,UK4 5/01/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
418 Hà Huy Tự 1951   Tiên Hưng Thanh Oai Hà Tây E2195 31/11/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
419 Vũ Phong Quang 1945   Tân Quang Văn Lâm Hải Hưng C1,D5 24/07/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
420 Nguyễn Xuân Mỹ 1947   Hoa Sơn Ứng Hòa Hà Tây C5,E739 24/04/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)