khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Ngô Minh Hiển
Ngày sinh:
Quê quán: xã Thụy Dương- Huyện Thái Thụy- Tỉnh ...
Đơn vị: c2- D4- cụm 572- Quân khu 5
Hy sinh: xã Quế phong - Quế Sơn - Quảng Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 20)

(27/05/2010 06:31:37 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
381 Nguyễn Quốc Mạch 1940   Triệu Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa E2005 1/09/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
382 Tô Văn Báu 1943 Số 14 Dương Công Trừ Chợ Lớn   Cánh 3,E814 27/01/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
383 Nguyễn Văn Thiếu               NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
384 Trần Văn Hựu 1945   Bồng An Sơn Động Hà Bắc B12,821 15/02/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
385 Phạm Văn Đinh 1950   Đồng kỳ Yên Thế Hà Bắc K3,Y24 26/01/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
386 Nguyễn Thị Bé Tư 1946   Tân Định Lạng Giang Hà Bắc E814 15/02/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
387 Nguyễn Thanh Hạc 1944     Yên Khánh Ninh Bình   5/09/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
388 Vũ Văn Quang 1930   Lại Hưng Bến Cát Bình Dương Y10,E81 23/06/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
389 Phạm Văn Khuông 1952   Xuân Minh Xuân Thủy Nam Hà E2006 21/05/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
390 Ngô Đình Hữu 1941   Thái Ninh Thái Thụy Thái Bình E86 30/12/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
391 Phạm Văn Đông 1931   Xuân Thới Thượng Củ Chi Gia Định E814 19/03/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
392 Phạm Văn Vần     Ninh Tân Phù Cừ Hưng Yên   22/03/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
393 Nguyễn Như Ý     Trần Phú Hiệp Hòa Thái Bình   30/06/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
394 Nguyễn Ngọc Đinh             11/03/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
395 Nguyễn Văn Hồng             20/10/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
396 Nguyễn Đỗ Quý             6/0/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
397 Phạm Văn Dũng             10/3/1/967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
398 Nguyến Tấn Tuân 1946   Thọ Bình Triệu Sơn Thanh Hóa H3,E814 11/02/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
399 Bùi Văn Nhấn 1951   Đỗ Lẽ Từ Liêm Hà Nội E2203 3/12/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
400 Nguyễn Viết Thuấn 1945   Thái Học Thái Ninh Thái Bình DT12,E814 5/08/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)