khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Tiến Quy
Ngày sinh: 1943
Quê quán: Tân Hội - Đan Phượng - Hà Tây Thượng...
Đơn vị: Đại đội 18KB
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (19)

(23/05/2010 05:34:20 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
361 Tạ Văn Khá 1942   Tân Tiến Gia Lộc Hải Hưng K2,E814 6/7/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
362 Nguyễn Văn Lành 1945           1/24/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
363 Nguyễn Văn Thăng 1938   Vạn Anh Yên Phong Hà Bắc E750 10/15/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
364 Võ Thành Sơn 1949   Cẩm Phong Gia Thủy Thanh Hóa Y10 6/23/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
365 Đỗ Ngọc Chung 1942   Thái Mỹ Củ Chi Gia Định C102,D150 7/28/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
366 Dương Văn Năm 1942   Thái Mỹ Củ Chi Gia Định C102,D150 7/28/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
367 Vũ Văn Quảng 1932   Châu Thành Rạch Giá Mỹ Tho V15A,D69A 2/12/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
368 Phạm Văn Thỉnh 1952   Hoàng Trạch Hoằng Hóa Thanh Hóa E270 12/31/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
369 Nguyễn Quang 1950     Đầm Hà Quảng Ninh E3073 10/30/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
370 Đỗ Xuân Tư 1930   Vĩnh Lộc Bình Tân Gia Định E10 Đặc công 11/5/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
371 Phạm Văn Vượt 1951   Nghi Thủy Nghi Lộc Nghệ An E73 11/10/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
372 Nguyễn Văn Vũ 1949   Long Mỹ Giồng Trôm Bến Tre D11,E81 1/28/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
373 Bùi Đình Chính 1953   Số 25 Khu Ngân Sơn Hải Hưng E2293 26/9/1971(1970) NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
374 Trần Văn Nầng 1950   Hải Cừ  Hải Hậu Nam Hà 270 12/9/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
375 Lê Thị Tẻ 1940   Bình Chánh Bến Lức Long An BX12,Y11 11/6/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
376 Nguyễn Thế Nghiệp 1947   Hiệp Cường Kim Động Hải Hưng E2293 8/5/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
377 Trần Xuân Lệ     An Lạc Lục Yên Yên Bái L11,E84 8/9/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
378 Lê Ngọc Cử 1944   Hùng Thắng  Tiên Lãng Hải Phòng C14,E81 7/20/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
379 Nguyễn Thế Tư 1936   Phú Hòa Đông Củ Chi Gia Định K11,E814 8/26/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
380 Phạm Văn Huyên 1944     Bát Tràng  Hà Nội C2,E81 5/14/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)