khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Tạ Văn Đích
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Xóm 3 Ninh Mỹ - Hải Giang - Hải Hậu - Na...
Đơn vị:
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (16)

(22/05/2010 05:48:58 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
301 Bùi Văn Thắng 1949   Vĩnh Lộc Bình Tân Gia Định Ư2092 3/9/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
302 Nguyễn Văn Thâm 1947   Thụy Lương Thái Thụy Thái Bình Y62,S26 4/18/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
303 Nguyễn Văn Á 1949   Phú Tân Mỏ Cày Bến Tre Thượng sĩ 12/30/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
304 Nguyễn Văn Châu             8/15/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
305 Kiều Thị Dem 1966   Tân Hiệp Đồng Phú Sông Bé E696,F5 11/29/1986 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
306 Lê Văn Dện 1951   Thái Học Bình Giang Hải Hưng C1,Y1 8/15/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
307 Huỳnh Công Duyệt 1946   An Sinh Kim Môn Hải Hưng E2045 9/1/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
308 Huỳnh Văn Duyệt 1935   Hoàng Thành Hoằng Hóa Thanh Hóa B10,581 10/17/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
309 Trần Thị Gấm 1949     Hoằng Hóa Thanh Hóa E2040 10/30/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
310 Lê Văn Hai 1940     Củ Chi Gia Định X94,E340 11/18/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
311 Võ Văn Đảnh 1939   Cao Minh Kim Anh Vĩnh Phú X1,E70 9/15/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
312 Nguyễn Văn Nhì 1945   Kiến Thung Ứng Hòa Hà Tây C24 4/10/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
313 Thái Văn Điệp 1933   Nam Thắng Nam Ninh Nam Hà E2031 8/18/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
314 Nguyễn Thị Đông 1953   Tinh Kiến Yên Mỹ Hải Hưng D5,E95 5/6/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
315 Phạm Văn Phòng 1939   Trực Nội Nam Ninh Nam Hà D6,E814 2/12/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
316 Bùi Văn Duyên 1927     Duy Xuyên Quảng Nam Xã Đức Bổn 5/04/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
317 Lương Ngọc Minh 1951   Nga Bình Nga Sơn Thanh Hóa E2140 5/7/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
318 Trần Quốc Thành 1932   Hương Thanh Giao Thủy Nam Hà C16,K4 7/27/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
319 Nguyễn Văn Trí 1930   Thạnh Thới Mỏ Cày Bến Tre C66,E81 5/18/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
320 Võ Văn Chí     Bình Phú Đông Hòa Đồng Mỹ Tho K11,E81 8/9/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)