khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đặng Phúc Mỹ
Ngày sinh: 1943
Quê quán: Đống Long- Hoà Lâm(Lam Sơn)- Ứng Hoà- H...
Đơn vị: 866-F316 BTL959
Hy sinh: Cánh ĐỒNG Chum -xiềng khoảng-Thượng Lào- Lào

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 14)

(19/05/2010 05:46:02 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
261 Đào Thanh Bằng 1944   Đông Thành Hóc Môn Gia Định K111,M5 10/06/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
262 Hoàng Văn Phúc       Bến Cát Sông Bé B3,K17 1/05/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
263 Nguyễn Xuân Đoan 1944   Bình Thành Đức Huệ Long An C66,E81 22/05/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
264 Đặng Xuân Vị 1930   Phước Tuy Cần Đước Long An E84 23/01/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
265 Trần Văn Thái 1965   Tân Hiệp Đồng Phú Sông Bé E697,F5 1/08/1986 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
266 Phạm Văn Hải 1935   Chánh Lưu Châu Thành Bình Dương C13,E81 27/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
267 Nguyễn Trọng Đạt 1933   Tân Sơn Nhì Bình Tân Gia Định X12,E81 26/11/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
268 Đào Văn Nàng 1947   Đại Phước Càng Long Trà Vinh C2,E81 5/06/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
269 Tô Mai Thường 1934   Hương Mỹ Mỏ Cày Bến Tre Đội 6,M5 14/09/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
270 Vũ Xuân Hùng 1945   Đức Hiệp Củ Chi Gia Định 62,E81 11/02/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
271 Phạm Văn Huyên 1942   Tân Đông Thượng Hóc Môn Gia Định C11,E81 23/01/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
272 Đào Đức Đệ 1945   Đông Sơn Yên Lũng Hà Bắc F21 21/01/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
273 Đào Xuân Hường     Tích Giang Trùng Thiện Hà Tây   14/07/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
274 Lưu Tiến Thắng 1953   Lê Bình Thanh Miện Hải Hưng E2296 1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
275 vũ Văn Lập     Hòa Khánh Đức Hòa Long An C55,E81 3/03/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
276 Nguyễn Xuân Đích 1942   Hòa Thuận Châu Thành Trà Vinh K76A,E84 23/10/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
277 Lương Văn Tấn 1944   Vĩnh Phương Sơn Động Hà Bắc K111,M5 25/05/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
278 Phạm Văn Bảo 1937   Đông Sơn Đông Quan Thái Bình D5 8/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
279 Nguyễn Văn Hân 1950   Thanh Lào Cao Lộc Lạng Sơn D81,E770 29/08/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
280 Nguyễn Văn Thoải 1935   Lâm Trì Bình Phước Long An C11,S21 26/11/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)