khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Trì
Ngày sinh: 1941
Quê quán: thôn La Trung, xã Điện Thọ, huyện Điệ...
Đơn vị: Sư đoàn 2 Quân Khu 5
Hy sinh: Quân khu 5

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 11)

(13/05/2010 05:42:09 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
201 Đặng Văn Phi 1947   Từ Quan Yên Sơn       NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
202 Trần Đức Hiệp 1948   Tân Trung Mỏ Cày Bến Tre C61,E81 1/10/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
203 Vũ Bá Chước 1936   Kỳ Ngọc Điện Bàn Quảng Nam C66,E81 15/06/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
204 Nguyễn Văn Dương 1952   Hưng Xá Thường Tín Hà Tây E2213 31/12/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
205 Nguyễn Văn Tân 1940   Tân Trào Giồng Trôm Bến Tre C26,E81 11/02/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
206 Lê Đình Thương 1945     Từ Liêm Hà Nội C28,D20,F77 27/12/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
207 Lê Văn Thương 1947   Đông Sơn Đông Quang Thái Bình C315,E81 21/03/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
208 Trương Hữu Hồng 1943   Cấp Tiến Tiên Lãng Hải Phòng Cánh 10,E50 3/11/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
209 Dương Văn Phái 1938   Việt Hưng Thường Tín Hà Tây C10,D739 29/09/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
210 Vĩ Tấn Thìn 1942   Hòa Bình Tân Uyên Hà Bắc D49,M9 16/03/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
211 Ngô Đình Tuynh 1953   Tá Sơn Tứ Kỳ Hải Hưng E2291 10/10/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
212 Nguyễn Đức Nghiệp 1939   Trung Thịnh Thạch Thủy Vĩnh Phú E86 25/01/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
213 Phạm Văn Huyến 1939   Quyết Tiến Phù Cừ Hải Hưng C14,E814 25/11/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
214 Đặng Hải 1950   Đình Long Yên Định  Thanh Hóa D270 25/12/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
215 Chế Văn Gồng       Thị xã Móng Cái Quảng Ninh   1/10/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
216 Nguyễn Công Tiển 1950   số 68 Hàn Lê Chân TP Hải Phòng Hải Phòng K51 29/05/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
217 Nguyễn Văn Đinh 1944   Vĩnh Linh Vĩnh Lộc Thanh Hóa C19,E84 30/10/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
218 Nguyễn Văn Thanh 1945   Xóm Chợ Đại Từ Bắc Thái K11,E814 22/09/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
219 Nguyễn Văn Tư       An Thi  Hưng Yên   28/01/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
220 Nguyễn Văn Gia 1952   Tân Hòa Ân Thi Hải Hưng E2295 13/08/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)