khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đặng Văn Mỹ
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Đ...
Đơn vị: Sư đoàn 304A, Đại đội 3, Tiểu đội 21
Hy sinh: Mặt trận phía nam Khe Sanh - đường 9 Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 10)

(12/05/2010 06:15:15 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
181 Thạch Ren 1951   Hồng Phúc Yên Dũng Hà Bắc E2296 12/10/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
182 Nguyễn Văn Lai 1929   Hải Thanh Hải Lăng Quảng Trị E3059 30/05/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
183 Nguyễn Văn Sửu 1949   Hoằng Ngọc Hoằng Hóa Thanh Hóa A2E235 11/12/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
184 Huỳnh Văn Bảo 1954   Anh Dực Quỳnh Phụ Thái Bình M2,V104 20/06/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
185 Lương Văn Nghề 1944   Châu Thị  Văn Chấn Nghĩa Lộ E6,E5 11/12/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
186 Trần Văn Thanh 1945   Nam Cao Kiến Xương Thái Bình H9,E70 20/01/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
187 Nguyễn Văn Ẩn 1964   Tân Hưng Đồng Phú Sông Bé D1,E96 1/09/1987 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
188 Hồ Anh Thư 1950   Nghĩa Hòa Lạng Giang Hà Bắc D49,M9 23/01/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
189 Nguyễn Tiến Chi 1934   Quang Trung Tứ Kỳ Hải Hưng   30/01/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
190 Đối Xuân Kỹ 1934   Quang Trung Tứ Kỳ Hải Hưng   30/01/1976 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
191 Nguyễn Văn Nhượng 1939   Tân Bình Phú Giáo Bình Dương Đội 11,E814 29/11/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
192 Nguyễn Khắc Thuân 1939   Suối Kiệt Tâm Minh Bình Trị Thiên Y11 22/10/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
193 Nguyễn Văn Kìm     Lộc Hưng Tràng Bảng Tây Ninh C1610,E81 22/11/1962 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
194 Lý Văn Cương 1939   Đông vinh Đông Quan Thái Bình E86 24/03/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
195 Phạm Như Chước 1950   Số 15 Quang Trung Hưng Yên E2041 24/07/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
196 Đào Ngọc Hưng             3/03/1963 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
197 Nguyễn Văn Vượng 1942   Truyền Ngọc Điện Bàn Quảng Nam C61,E81 15/06/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
198 Nguyễn Hữu Cường 1947   Trùng Mầm Gia Lâm Hà Nội E739 15/05/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
199 Nguyễn Văn Thành 1936     Nam Đàn Nghệ An An ninh tỉnh Phước 5/02/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
200 Đặng Văn Luật 1942   Đôn Thuận Tràng Bảng Tây Ninh K13,E814 17/08/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)