khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phan Đình Khang
Ngày sinh: 1944
Quê quán: Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, ...
Đơn vị: Hòm thư C4-D635-E320-F1
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 9)

(12/05/2010 06:13:37 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62861446; 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
161 Lại Thế Kích 1943   Thanh Mỹ Tùng Thiện Hà Tây A1,E814 1/12/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
162 Đỗ Văn Minh     Lai Uyên Phú Giáo Phước Thành   6/08/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
163 Nguyễn Đình Đãm 1946   Ngọc Vân Tân Uyên Hà Bắc E81 6/11/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
164 Vương Văn Điền 1938   Phú Lợi Gia Lâm Hà Nội K111,M5 27/05/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
165 Phạm Xuân Trung 1944   Tư Hành Tư Ngãi Quảng Ngãi C62,E81 10/02/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
166 Lê Minh Sơn 1944           27/05/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
167 Nguyễn Xuân Thụy 1950   Nga Lộc Can Lộc  Hà Tĩnh E2193 1/1/1/70 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
168 Tạ Văn Ánh 1940   Mỹ Thuận Mỹ Lộc Nam Hà   10/12/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
169 Nguyễn Văn Khuyến 1935   Hòa Lợi Châu Thành Bình Dương E814 2/09/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
170 Nguyễn Trí Thức 1941   Long Điền Giá Rai Cà Mau C6,E84 13/01/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
171 Vũ Văn Tô 1948   Dũng Liệt Yên Phong Hà Bắc D5,M9 4/01/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
172 Đoàn Văn Hoán 1947   Giao Tiến Giao Thủy Nam Hà C2,E81 12/05/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
173 Nguyễn Ngọc Chư 1945           28/01/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
174 Nguyễn Văn Bảng 1949   Thiệu Dương Thiệu Hóa Thanh Hóa C2,D6 1/04/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
175 Đặng Xuân Khoát 1931   Chương Dương Tiên Hưng Thái Bình S25 17/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
176 Nguyễn Văn Đấu 1946   Ngũ Kiên Vĩnh Tường Vĩnh Phú B11,E33 4/05/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
177 Cù Văn Dưng 1948   Lương Hòa Giồng Trôm Bến Tre C14,S21 25/04/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
178 Phạm Văn Huy 1951   Cấp Tiến Khoái Châu Hải Hưng Cánh 7,E50 4/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
179 Trương Văn Trang 1951   Tân Hòa Quốc Oai Hà Tây E2195 21/07/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
180 Trương Thanh Niêm 1940   Thanh Đức Thanh Chương Nghệ An K73 9/06/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)