khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Trọng Hoà
Ngày sinh: 1954
Quê quán: Mạc Hạ_ Công Lý_Lý Nhân_Hà Nam Xóm Th...
Đơn vị: Đại Đội 1 Tiểu đoàn 6 KH
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Nhắn tìm phần mộ Liệt sĩ  Lê Văn Thìn

 Liệt sĩ:  Lê Văn Thìn
 Ngày sinh:  
 Quê quán:   Xã Đại Cường - Huyện Ứng Hòa - Tỉnh Hà Tây Xã Đại Cường - Huyện Ứng Hòa - Tỉnh Hà Tây Hà Tây
 Đơn vị:  Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 KN
 Hy sinh:  
  Ai biết phần mộ Liệt sĩ Lê Văn Thìn ở đâu xin vui lòng báo tin cho chúng tôi theo địa chỉ:
   Địa chỉ: Thôn Cao Xá - Xã Dũng Tiến - Huyện Thường Tín - Hà Nội
   Điện thoại:  0987170067
   Email:   hn4tv@yahoo.com
   Thông tin thêm:   Thủ trưởng đơn vị: Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hồng

 

Khi liên hệ với chúng tôi, thân nhân liệt sĩ xin vui lòng chuẩn bị sẵn giấy báo tử của liệt sĩ.

Khi liên hệ với chúng tôi, thân nhân liệt sĩ xin vui lòng photo sẵn giấy báo tử của liệt sĩ.Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp, xin vui lòng tải từ đây.

mật ong nguyên chất