khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lương Văn Phòng
Ngày sinh: 1933
Quê quán: Thôn Lăng Xè - xã Đồng Bục - huyện Lô...
Đơn vị: H2APC5 KB
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Cung cấp danh sách 76 liệt sĩ thuộc lữ đoàn phòng không 573 (trang 1)

Lữ đoàn PK 573 thành lập tháng 12/1972. Đơn vị tiền thân đ¬ược sát nhập là một số đơn vị binh chủng của QK 5 và Đoàn đặc công 493. Do đó phần thông tin liệt sĩ hy sinh tr¬ước tháng 12/1972 có thể bị mất phiên hiệu đơn vị, nên qua danh sách liệt kê này sẽ góp phần cho thân nhân liệt sĩ và cựu quân nhân Đoàn đặc công 493 tra cứu thông tin dễ hơn, các sơ đồ mộ chí của các liệt sĩ. Gia đình vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm tại số máy 1900 571242 hoặc tại văn phòng vào các sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7.
(15/11/2011 06:20:52 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ nguyên quán Hà Bắc thuộc sư đoàn 7 và sư đoàn 9 (trang 12)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(14/11/2011 05:36:15 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ nguyên quán Hà Nội thuộc sư đoàn 7 và sư đoàn 9 (trang 12)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(14/11/2011 05:34:42 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ nguyên quán Hải Hưng thuộc sư đoàn 7 và sư đoàn 9 (trang 12)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(14/11/2011 05:32:48 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 335 (trang 16)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(14/11/2011 05:28:03 AM)

Cung cấp sơ đồ chôn cất ban đầu của các liệt sĩ (trang 1)

Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, Trung tâm cung cấp thông tin sơ đồ chôn cất ban đầu của các liệt sĩ có tên dưới đây. Gia đình vui lòng liên hệ trực tiếp tại Trung tâm vào sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7, khi tới làm việc xin mang theo giấy báo tử của liệt sĩ, xác nhận của chính quyền địa phương.
(11/11/2011 06:19:08 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 335 (trang 15)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(07/11/2011 06:40:10 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ nguyên quán Hà Nội thuộc sư đoàn 7 và sư đoàn 9 (trang 11)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(07/11/2011 06:36:26 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ nguyên quán Hà Bắc thuộc sư đoàn 7 và sư đoàn 9 (trang 11)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(07/11/2011 06:33:46 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ nguyên quán Hải Hưng thuộc sư đoàn 7 và sư đoàn 9 (trang 11)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(05/11/2011 06:32:50 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 335 (trang 14)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(05/11/2011 06:17:21 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ nguyên quán Hải Hưng và Hải Phòng thuộc trung đoàn 429 (trang 9)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(02/11/2011 08:30:32 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc đơn vị đặc công K10 (trang 20 và hết)

Để biết thông tin chi tiết về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của các liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 1900571242.
(02/11/2011 06:31:45 AM)

Danh sách 1227 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long, tỉnh Bình Phước (trang 46)

Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242
(01/11/2011 07:19:49 AM)