khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đoàn Anh Thông(Bí danh: Đoàn Hanh Thông)
Ngày sinh: 1946
Quê quán: xã Nam Cường, huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Na...
Đơn vị: D117- E234- F361
Hy sinh: Đường 9 Nam Lào

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của 02 liệt sĩ thuộc trung đoàn 52 hy sinh năm 1972

(11/03/2013 11:05:47 AM) Hiện nay, Trung tâm đang quản lý thông tin về phần mộ của 02 liệt sĩ thuộc D6, E 52 hy sinh ngày 27/05/1972 cần tìm thân nhân để khớp thông tin di chuyển hài cốt liệt sĩ quê hương.

Thông tin như sau:

1.       Liệt sĩ Lê Đăng Bội – nguyên quán Tân An, Lộc Hòa, ngoại thành Nam Định.

2.       Liệt sĩ Nguyễn Tường Vu – nguyên quán Đồng Chung, Lang Quán, Yên Sơn, Tuyên Quang có thân nhân  là ông  Nguyễn Văn Hữu.

Ai là thân nhân của 02 liệt sĩ trên vui lòng liên hệ với Trung tâm  qua số máy 1900571242.

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)