khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đỗ Thanh Hải(Bí danh: Đỗ Văn Hải)
Ngày sinh: 1947
Quê quán: Thôn Ngà - Xã Phương Hưng - Huyện Gia L...
Đơn vị: 1232
Hy sinh:

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của 10 liệt sĩ hy sinh năm 1968

(17/01/2013 10:15:18 AM) Hiện nay, 10 liệt sĩ này đã có hồ sơ gốc ghi rõ nơi hy sinh và trường hợp hy sinh cần tìm thân nhân liệt sĩ để phối hợp tổ chức trong công tác quy tập. Xin vui lòng liên hệ: 1. Ông Trần Ngọc Thanh, ĐT: 0982 517 094 2. Trung tâm TVPL&TGPL cho gia đình liệt sĩ, ĐT: 1900571242

Thông tin như sau:

STT

Họ tên liệt sĩ

Năm sinh

Nguyên quán

NN

HY sinh

THHS

Đơn vị

Thân nhân

1

Hoàng Trung Thông

1940

Mỹ Thắng - Quảng Ngọc - Quảng Xương - Thanh Hoá

Apr-62

9/5/1968

Chiến đấu cao điểm 823

C9, D6, B3

Hoàng Thị Thùng

2

Vũ Kim Khí

1946

Vạn Bình - Nga Vĩ - Nga Sơn - Thanh Hoá

Sep-65

7/5/1968

Nổ thủ pháo trong công sự

C11, D6, B3

Mai Thị Dư

3

Phạm Xuân Thạnh

1941

Lạc Na - Nam Chấn - Nam Trực - Nam Hà

Apr-61

9/5/1968

Chiến đấu cao điểm 823

C9, D6, B3

Phạm Văn Tuần

4

Nguyễn Xuân Đậu

1937

Đại Đồng - Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An

Apr-59

9/5/1968

Chiến đấu cao điểm 823

C9, D6, B3

Nguyễn Xuân Xanh

5

Thái Duy Thảo

1940

Mỹ Xuân - Xuân Thành - Yên Thành - Nghệ An

Aug-67

9/5/1968

Chiến đấu cao điểm 823

C9, D6, B3

Bùi Thị Lý

6

Cao Viết Tiên

1943

Làng Kích - Nghĩa Xuân - Quy Hợp - Nghệ An

Aug-67

14/05/1968

Bị oanh tạc cao điểm 823

C11, D6, B3

Nguyễn Thị Lạc

7

Phạm Văn Đề

1940

Nam Hưng - Nam Lợi - Nam Trực - Nam Hà

Aug-67

14/05/1968

Bị oanh tạc cao điểm 823

C11, D6, B3

Trịnh Thị Tuyết

8

Nguyễn Xuân Đáng

1945

Đường Phó - Chính Nghĩa - Kim Động - Hưng Yên

Jul-67

14/05/1968

Bị oanh tạc cao điểm 823

C11, D6, B3

Nguyễn Bá Cờ

9

Nguyễn Hữu Trường

1939

Thanh Định - Trường Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

May-58

14/05/1968

Bị oanh tạc cao điểm 823

C11, D6, B3

Nguyễn Hữu Thọ

10

Trần Văn Long

1943

Văn Thịnh - Gia Thuỷ - Gia Viễn - Ninh Bình

Jul-67

14/05/1968

Bị oanh tạc cao điểm 823

C11, D6, B3

Đinh Thị Tý

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)