khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đồng Xuân Bang
Ngày sinh: 1949
Quê quán: xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy (An Thụ...
Đơn vị: Công binh, trung đoàn 509 thuộc đoàn 559
Hy sinh: Mặt trận phía Nam, tỉnh Quảng Trị

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của 22 liệt sĩ thuộc sư đoàn 9 hy sinh ngày 07/09/1969

(01/09/2012 08:42:32 AM) Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242

Họ tên liệt sĩ

Năm sinh

Nguyên quán

Ngày hy sinh

 

 

 

Vi Văn Khung

1949

Lâm Phú

Lang Chánh

Thanh Hoá

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

Chiến sĩ

Nguyễn Văn Tạc

1947

Ngô Hùng

Thanh Miện

Hải Hưng

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

Tiểu đội trưởng

Nguyễn Đức Mộc

1948

An Cầu

Phù Dực

Thái Bình

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

Chiến sĩ

Lý Đức Thiện

1950

Sơn Cẩm

Phú Lương

Bắc Thái

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

Chiến sĩ

Nguyễn Văn Luyên

1948

Văn Hải

Kim Sơn

Ninh Bình

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

Tiểu đội trưởng

Vũ Văn Chín

1949

Quang Thiện

Kim Sơn

Ninh Bình

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

Tiểu đội trưởng

Nguyễn Duy Báu

1942

Tích Giang

Tùng Thiện

Hà Tây

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

Tiểu đội trưởng

Nguyễn Văn Tưng

1944

An Đồng

Phù Dực

Thái Bình

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

Chiến sĩ

Nguyễn Văn Chưng

1939

Định Hoá

Kim Sơn

Ninh Bình

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

Chiến sĩ

Đinh Như Hoà

1939

Như Hoà

Kim Sơn

Ninh Bình

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

Tiểu đội phó

Vũ Kim Thành

1942

Bảng Doãn

Đoan Hùng

Phú Thọ

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

Tiểu đội trưởng

Phạm Văn Hiển

1950

Khánh Cường

Yên Khánh

Ninh Bình

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

Tiểu đội phó

Lã Văn Kỹ

1948

Thuỵ Hưng

Thuỵ Anh

Thái Bình

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

Tiểu đội phó

Trịnh Văn Lân

1950

Liễn Sơn

Lương Sơn

Hoà Bình

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

Chiến sĩ

Trịnh Văn Xê

1950

Vĩnh Hùng

Vĩnh Lộc

Thanh Hoá

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

Chiến sĩ

Nguyễn Hữu Toả

1935

An Đồng

Phù Dực

Thái Bình

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

Chiến sĩ

Nguyễn Công Đầm

1942

Quảng Tân

Quảng Xương

Thanh Hoá

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

Tiểu đội trưởng

Nguyễn Ngọc Tân

1949

Quảng Lợi

Quảng Xương

Thanh Hoá

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

Tiểu đội trưởng

Nguyễn Tiến Trung

1948

Tân Lặt

Đan Phượng

Hà Tây

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

Chiến sĩ

Mai Thanh Tinh

1944

An Tràng

Phù Dực

Thái Bình

7/9/1969

Phục kích

C17, f9, KB

Y tá

Nguyễn Văn Nghiễn

1951

Đức Thượng

Hoài Đức

Hà Tây

7/9/1969

Phục kích

C17, f9, KB

Chiến sĩ

Lạc Quốc Kỳ

1949

Phụ Bình

Đại Từ

Bắc Thái

7/9/1969

Phục kích

C17, f9, KB

Chiến sĩ

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)