khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đăng Lăng
Ngày sinh: Tháng 7/1947
Quê quán: Hà Nội...
Đơn vị: C7, D3, E84, F325
Hy sinh: Thi hài mai táng tại Mặt trận phía Nam,qu

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của các liệt sĩ hy sinh năm 1966 - 1967 tại Phước Long (trang 3)

(13/07/2012 05:49:02 AM) Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ với Trung tâm sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 ( phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng: 1900 571242.

 

STT

Họ tên ls

Năm sinh

huyện

tỉnh

Ngày hy sinh

Đơn vị

41

Phạm Bá Sáo

1935

Dân Chủ

Tứ Kỳ

Hải Dương

5/9/1966

C6, d2, e14

42

Phạm Văn Doãn

1941

Hà Kỳ

Tứ Kỳ

Hải Dương

13/09/1966

C6, d2, e14

43

Nguyễn Hồng Dung

1949

Hà Kỳ

Tứ Kỳ

Hải Dương

21/09/1966

C6, d2, e14

44

Trần Văn Dũng

1944

Hà Kỳ

Tứ Kỳ

Hải Dương

23/09/1966

C6, d2, e14

45

Phạm Đình Sảng

1945

Dân Quyền

Ninh Giang

Hải Dương

9/9/1966

C6, d2, e14

46

Nguyễn Xuân Thịnh

1941

ái Quốc

Tiên Lữ

Hưng Yên

7/9/1966

C8, d2, e14

47

Nguyễn Văn Đĩnh

1947

Lê Bình

Thanh Miện

Hải Dương

9/9/1966

TT, d2, e14

48

Đào Duy Thuộc

1940

Hà Kỳ

Tứ Kỳ

Hải Dương

27/09/1966

C8, d2, e14

49

Nguyễn Phúc Kiệm

1934

Đồng Tâm

Ninh Giang

Hải Dương

1/12/1968

C8, d2, e14

50

Nguyễn Văn Cảnh

1945

Đoàn Kết

Thanh Miện

Hải Dương

27/08/1966

C2, d1

51

Nguyễn Văn Nhắc

1933

Đông Kỳ

Tứ Kỳ

Hải Dương

28/08/1966

C2, d1

52

Bùi Văn Tam

1948

Hồng Phúc

Ninh Giang

Hải Dương

28/08/1966

C2, d1

53

Đinh Văn Cao

1946

Đồng Tâm

Ninh Giang

Hải Dương

9/9/1966

C2, d1

54

Đàm Công Thiện

1940

Hồng Du

Ninh Giang

Hải Dương

19/06/1966

C1, d1

55

Nguyễn Quang Nháy

1938

Phượng Kỳ

Tứ Kỳ

Hải Dương

28/06/1966

C3, d1, e14

56

Trương Văn Thân

1944

Hồng Phúc

Ninh Giang

Hải Hưng

3/6/1966

C21

57

Trương Văn Thân

1944

Hồng Phúc

Ninh Giang

Hải Hưng

3/6/1966

C21

58

Nguyễn Văn Tiêm

1933

Hà Thanh

Tứ Kỳ

Hải Hưng

29/09/1966

C13, d3

59

Đào Văn Thuyết

1936

Thúc Kháng

Bình Giang

Hải Hưng

17/07/1966

C23

60

Nguyễn Văn Thịnh

1941

Quyết Thắng

Thanh Hà

Hải Hưng

27/08/1966

C22

 

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)