khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Trung Tâm
Ngày sinh:
Quê quán: Vàng Ngọc - Trường Yên - Hoa Lư - Ninh B...
Đơn vị:
Hy sinh: Mặt Trận Phía Nam - Quảng Nam Đã Nẵng

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của các liệt sĩ đoàn Bắc Sơn hy sinh năm 1966

(07/07/2012 10:19:05 AM) Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm MARIN - phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Hoặc số máy 1900 571242

 

Bùi Xuân Ty

1943

Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình

21/12/1966

Tập kích

Đoàn Bắc Sơn

Trần Thị Thảo

Nguyễn Hữu Diễn

1940

Gia Tiến, Gia Viễn, Ninh Bình

21/12/1966

Tập kích

Đoàn Bắc Sơn

Nguyễn Văn Choa

Tạ Đức Tùng

1941

Ninh An, Gia Khánh, Ninh Bình

21/12/1966

Tập kích

Đoàn Bắc Sơn

Tạ Đức Khiến

Phan Văn Doãn

Apr-12

Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình

21/12/1966

Chiến đấu tập kích

Đoàn Bắc Sơn

Phan Văn Vội

Nguyễn Văn Nam

1948

Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình

21/12/1966

Chiến đấu tập kích

Đoàn Bắc Sơn

Nguyễn Văn Ninh

Phan Thanh Long

1942

Khánh Chung, Yên Khánh, Ninh Bình

21/12/1966

Tập kích

Đoàn Bắc Sơn

Phạm Văn Gia

Lê Văn Toản

1946

Khánh Hoà, Yên Khánh, Ninh Bình

21/12/1966

Tập kích

Đoàn Bắc Sơn

Lê Văn Huyên

Phạm Ngọc ánh

1945

Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình

21/12/1966

Tập kích

Đoàn Bắc Sơn

Phạm Văn Nguyên

Đinh Ngọc Thế

1939

Ninh Khang, Gia Khánh, Ninh Bình

21/12/1966

Tập kích

Đoàn Bắc Sơn

Đinh Ngọc Ky

Trần Quốc Tản

1941

Yên Khang, Yên Khánh, Ninh Bình

21/12/1966

Tập kích

Đoàn Bắc Sơn

Trần Văn Huyên

 

 

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)