khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Hòa
Ngày sinh: 1948
Quê quán: Xã Y Sơn, Huyện Hạ Hòa, tỉnh Vĩnh Phú ...
Đơn vị:
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách liệt sĩ nguyên quán xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hải Hưng (cũ) cần tìm thân nhân

(29/03/2012 06:08:54 AM) Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (đường Hoàng Đạo Thúy), Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

 

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

Thân nhân

1

Đỗ Văn Khánh

 

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

e1/f9

1/1/1968

Đỗ Văn Cảnh

2

Đỗ Như Cành

1952

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c4d4e141f2

4/6/1972

 

3

Lê Chí Khương

1950

Thọ Bình

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c3d12f2

5/26/1972

 

4

Nguyễn Tiến Mạnh

1942

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

BHC e21f2

10/15/1970

 

5

Đặng Quang Minh

1952

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c17e1f2

2/23/1971

 

6

Bùi Anh Thao

1940

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c12d9e31f2

6/10/1969

 

7

Đỗ Văn Thụy

1950

Nghĩa Trai

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c2d12f2

12/27/1971

 

8

Lê Duy Vinh

 

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

d12f2

00/6/1970

 

9

Cao Xuân Vĩnh

 

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c1d12f2

6/5/1970

 

10

Nguyễn Hữu ứng

1950

Bình Chương

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

Cthu mua f2

11/26/1973

 

11

Cao Văn Dũng

1953

Ngọc Loan

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

F 325

10/8/1972

Cao Văn Đa

12

Đào Xuân Ba

1953

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c12.d9

28/01/1974

 

13

Đào Xuân BA

1953

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c12.d9.e16

28/01/1974

 

14

Đỗ Quang Thắng

1950

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c20.e16

10/10/1970

 

15

Đỗ Văn Nguộn

1943

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

e174

12/05/1969

 

16

Đỗ Quang Thắng

1950

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c20.e16

10/10/1970

 

17

Phùng Sỹ Khoa

1941

 

tân Quang

Văn lâm

Hải Hưng

C2, D7, E 20, TNB

15/09/1971

Lê Thị Phòng

18

Lưu Văn Uông

1940

 

tân Quang

Văn lâm

Hải Hưng

F 9

19/09/1968

Trần Thị Quý

19

Phùng Viết Tý

 

Ngọc Đà

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

E 24

4/6/1968

Nguyễn Thị Biên

20

Nguyễn Văn Phúc

1953

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

E 12, F3

30/03/1975

Nguyễn Văn Thịnh

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)