khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trịnh Viết Dũng
Ngày sinh:
Quê quán: Định Long - Yên Định - Thanh Hoá...
Đơn vị: SƯ ĐOÀN 10- ĐẠI ĐOÀN 3
Hy sinh: đường Cleng-KON TUM

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >