khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Tạ Ngọc Rư
Ngày sinh: 1952
Quê quán: thôn Duyên Lễ, xã Thái Đô, huyện Thái T...
Đơn vị: đại đội 10, tiểu đoàn 3, trung đoàn 9,
Hy sinh: Mặt trận phía Nam Quân khu 4

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >