khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đức Dịnh
Ngày sinh: 1945
Quê quán: Tùng Lộc-Can Lộc-Hà Tĩnh ...
Đơn vị: Tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 2 trung đoàn 1
Hy sinh: Chiến trường 9, phía nam, khe sanh, Quảng trị

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >