khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Ngụ
Ngày sinh: Năm 1949
Quê quán: Xã Minh Lộc - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà T...
Đơn vị: đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 812, Sư đoàn 324 (c1d5e2)
Hy sinh: Thi hài được mai táng tại toạ độ 84,92 Ranh giới Quảng Bình Quảng Trị, bản đồ E48_106, tỷ lệ 1/25000

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >