khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Hoàng Văn Tạ(Bí danh: không)
Ngày sinh: 1948
Quê quán: Tân dân - Chí Linh - Hải Dương Tân dân -...
Đơn vị: Đoàn 2012
Hy sinh: Chiến trường P2

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >