khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Cao Văn Hồng(Bí danh: Cao Anh Hồng)
Ngày sinh: 1945
Quê quán: P. Trung Sơn tx Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa ...
Đơn vị: Đại đôi 2, Tiểu Đoàn 8, C107, QK Trị Thiên
Hy sinh: Mặt Trận Phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >