khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Huy Toản(Bí danh: không)
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Xã Trường Minh - huyện Nông Cống - tỉn...
Đơn vị: Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn 2 - P1
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >