khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đặng Văn Bé (tức Vinh)(Bí danh: Vinh)
Ngày sinh: 1947
Quê quán: Dạ Trạch, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên D...
Đơn vị: Đại đội 2 máy, Binh trạm 2, đoàn 559
Hy sinh: Mặt trận phía Tây

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >