khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đỗ Mạnh Kiệt
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Xã An Quý huyện Quỳnh Phụ (Phụ Dực) t...
Đơn vị: Tiểu đoàn 4 Quân khu Tây Bắc
Hy sinh: Mặt trận miền Tây của Tổ quốc

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >