khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Bùi Văn Từ
Ngày sinh: 1948
Quê quán: Đại Uyên- Bạch Đằng- Kinh Môn-Hải hư...
Đơn vị: C9 tiểu đoàn 3- Sư đoàn 305( đặc công bộ)
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >