khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Hà
Ngày sinh: 1952
Quê quán: Hồi Cẩm - Ngũ Kiên - Vĩnh Tường - Vĩnh...
Đơn vị: Sư Đoàn 308
Hy sinh: Lạt Guồng - Pun xa Vẳn - Xiêng Khoảng - Lào

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >