khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đoàn Đắc Dựng
Ngày sinh: 12/6/1935
Quê quán: Phú Hòa -Gia Lương - Hà Bắc Phú Hò...
Đơn vị: Đại đội 12-Xưởng 33 -Công Trường 21-thuôc P2
Hy sinh: Bến Phà -Ghép-Thanh Hóa

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >