khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phạm Văn Dần
Ngày sinh: 1952
Quê quán: Trực Cát - Nam Ninh - Nam Hà ( Nam Định) ...
Đơn vị: Tiểu đoàn 3 KB
Hy sinh: Tại mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >