khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nông Văn Thắng
Ngày sinh: năm 1949
Quê quán: xóm Bản Giàng, xã Xuân Hòa, huyện Hà Qu...
Đơn vị: Tiểu đoàn 8 thuộc KB
Hy sinh: tại Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >