khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Văn Kiện
Ngày sinh: 1952
Quê quán: xã Đông Yên-huyện Quốc Oai-tỉnh Hà Tâ...
Đơn vị: C7 D5 E148 Sư 316
Hy sinh: Xiêng Khoảng Lào

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >