khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyen Thai Toan
Ngày sinh: 1948
Quê quán: xa Hai Thanh - Hai Hau - Nam Dinh ...
Đơn vị: D10T6E165F312
Hy sinh: Xieng Khoang - Lao

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 109 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS xã An Hoà, huyện An Lão, tỉnh Bình Định (trang 5)

(26/06/2010 07:40:31 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS xã An Hoà và các NTLS trong tỉnh Bình Định xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
81 Nguyễn Văn Đáng     Thái Hoà Quế Võ Bắc Ninh E68F3     An Hoà An Lão Bình Định
82 Chu Văn Lập     Nhật Tân Từ Liêm Hà Nội       An Hoà An Lão Bình Định
83 Cấn Văn Hữu     Thanh Quang Thanh Chắc Hà Tây QK V     An Hoà An Lão Bình Định
84 Nguyễn Văn Tèo 1940   Hoàng Yến Chu Linh Hải Hưng E68F3 20/01/1967   An Hoà An Lão Bình Định
85 Dương Văn Long       Nam Đàn Nghệ An C18     An Hoà An Lão Bình Định
86 Lê Văn Hổ     Tân Tường Tịnh Gia Thanh Hoá F3 /8/1970   An Hoà An Lão Bình Định
87 Nguyễn Duy Cẩn       Chương Mỹ Hà Tây F3 /11/1970   An Hoà An Lão Bình Định
88 Nguyễn Văn Khuê 1944     Tiến Thuỵ Hải Phòng F3 /  /1967   An Hoà An Lão Bình Định
89 Vũ Lương Minh     Gia Xuân Gia Chiến Ninh Bình E12F3     An Hoà An Lão Bình Định
90 Nguyễn Viết Bản 1947   Đồng Phó Chương Mỹ Hà Tây E68F3 15/07/1966   An Hoà An Lão Bình Định
91 Trần Minh 1934   Thọ Nguyên Thọ Xuân Thanh Hoá F3     An Hoà An Lão Bình Định
92 Phạm Thị Liêm 1941   Đức Phong Mộ Đức Quảng Ngãi C18     An Hoà An Lão Bình Định
93 Đỗ Đôi 1948   Bình Phước Bình Sơn Quảng Ngãi       An Hoà An Lão Bình Định
94 Trần Quân Châu     Phổ Quang Đức Phổ Quảng Ngãi       An Hoà An Lão Bình Định
95 Bùi Duy Trinh 1950   Tịnh Hoá Sơn Tịnh Quảng Ngãi E22F3     An Hoà An Lão Bình Định
96 Nguyễn Hiệt     Phổ Thạch Đức Phổ Quảng Ngãi E67F3     An Hoà An Lão Bình Định
97 Nguyễn Văn Tài 1944   Hoàng Hương Ô Môn Cần Thơ F3 8/12/1961   An Hoà An Lão Bình Định
98 Phạm Tấn Bảy     Hà Dọng Hóc Môn Gia Định F3     An Hoà An Lão Bình Định
99 Nguyễn Văn To 1935   Duy Khương Duy Xuyên Quảng Nam   /2/1967   An Hoà An Lão Bình Định
100 Nguyễn Thị Phường 1949     Đức Phổ Quảng Ngãi   3/06/1967   An Hoà An Lão Bình Định

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)