khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đăng Lăng
Ngày sinh: Tháng 7/1947
Quê quán: Hà Nội...
Đơn vị: C7, D3, E84, F325
Hy sinh: Thi hài mai táng tại Mặt trận phía Nam,qu

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1227 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long, tỉnh Bình Phước (trang 53)

(23/11/2011 07:08:31 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

1021

Trần Công Diển

 

 

Thạch Chương

Thạch Hà

Nghệ Tĩnh

 

2/1/1985

NTLS Bình Long

1022

Nguyễn Huy Dũng

 

 

Thạch Chương

Thạch Hà

Nghệ Tĩnh

 

12/1985

NTLS Bình Long

1023

Nguyễn Văn Đôi

 

 

Lệ Tân

Nông Cống

Thanh Hóa

 

1/27/1984

NTLS Bình Long

1024

Mạc Văn Quy

 

 

Trung Thương

Quang Chiến

Thanh Hóa

 

8/5/1985

NTLS Bình Long

1025

Lê Thái Đức

 

 

Lương Ngọc

Ngọc Trung

Thanh Hóa

 

3/11/1985

NTLS Bình Long

1026

Lưu Công Đắc

 

 

Lương sơn

Liên Sơn

Thanh Hóa

 

 

NTLS Bình Long

1027

Nguyễn Xuân Đỏ

 

 

Hiến Nam

Hưng Yên

 

 

2/11/1985

NTLS Bình Long

1028

Bùi Huy Đạo

 

 

Cẩm Long

Cẩm Thủy

Thanh Hóa

 

11/22/1986

NTLS Bình Long

1029

Trịnh Từ Quyết

1959

 

Quảng Trường

Quảng Xương

Thanh Hóa

 

1/1/1982

NTLS Bình Long

1030

Hồ Xuân Quý

1945

 

Hưng Tiệp

Hưng Nguyên

Thanh Hóa

 

2/19/1972

NTLS Bình Long

1031

Ngô Văn Quỳnh

 

 

 

 

 

 

2/12/1975

NTLS Bình Long

1032

Bùi Văn Đức

 

 

Thạch Công

Thạch Thành

Thanh Hóa

 

4/6/1974

NTLS Bình Long

1033

Nguyễn Văn Sơn

1964

 

Thanh Lương

Bình Long

Sông Bé

C11-D3-E141-F7

3/27/1988

NTLS Bình Long

1034

Đinh Bá Quãng

 

 

Hồng Phong

Ninh Thành

 

 

3/2/1985

NTLS Bình Long

1035

Lê Văn Sáng

 

 

Phước Vân

Phước Sơn

 

 

7/22/1982

NTLS Bình Long

1036

Trương Thanh Sang

 

 

Hạnh Xuân

Như Xuân

Thanh Hóa

 

2/24/1985

NTLS Bình Long

1037

Lê Viết Sinh

1960

 

Thiệu Khanh

Đông Thiệu

Thanh Hóa

 

9/9/1984

NTLS Bình Long

1038

Trần Quang Sáng

 

 

Nhân Sáng

Lý Nhân

Hà Nam Ninh

 

1/29/1985

NTLS Bình Long

1039

Tạ Văn Sơn

 

 

Bình Định

Vĩnh Lạc

Vĩnh Phú

 

5/5/1983

NTLS Bình Long

1040

Lê Xuân Sinh

 

 

Hoàng Sơn

Hoằng Hóa

Thanh Hóa

 

5/5/1983

NTLS Bình Long

 

Trung tâm MARIN (CTV Bình Phước)Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)