khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Chu Văn Hữu
Ngày sinh: 1943
Quê quán: xã Thịnh Đức - huyện Đồng Hỷ - tỉn...
Đơn vị: KH
Hy sinh: mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang tỉnh Lạng Sơn

(9/10/2006 10:56:01 PM) Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474

Họ tên liệt sỹ Năm
sinh
Năm
hy sinh
Nguyên
quán xã
 huyện Nghĩa trang   huyện
               
Triệu Văn Phong 1966 1987 Tri Lễ Văn Quan Thị xã Lạng Sơn Hoàng Đồng Thị xã Lạng sơn
Lê Văn Dũng 1954 1979 P. Chi Lăng TP. Lạng Sơn Thị xã Lạng Sơn Hoàng Đồng Thị xã Lạng sơn
Đặng Văn Giang 1952 1972 P. Chi Lăng TP. Lạng Sơn Thị xã Lạng Sơn Hoàng Đồng Thị xã Lạng sơn
Chí Minh Phí 1952 1972 P. Hoàng Văn Thụ TP. Lạng Sơn Thị xã Lạng Sơn Hoàng Đồng Thị xã Lạng sơn
Lăng Văn Sơn 1905 1949 P. Đông Kinh TP. Lạng Sơn Thị xã Lạng Sơn Hoàng Đồng Thị xã Lạng sơn
Hoàng Văn Nghiêm 1962 1981 Thiện Hòa Bình Gia Thị xã Lạng Sơn Hoàng Đồng Thị xã Lạng sơn

Bộ Lao động Thương binh & xã hộiÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)