khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Hoang Van Khoa
Ngày sinh: 1956
Quê quán: Da Bac, Hoang Hoa Tham, Chi Linh, Hai Duong ...
Đơn vị: C2. Z24. F7. P2
Hy sinh: Mat tran phia Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Các liệt sĩ nguyên quán Thái Nguyên đã được quy tập tại nghĩa trang tỉnh Cao Bằng

(9/10/2006 12:40:43 AM) Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0987 344 474

Họ tên liệt sỹ Ngày sinh Năm
hy sinh
Nguyên quán
 

huyện
nghĩa trang    huyện
Lê Văn Chung 1961 1981 Khôi Kỳ Đại Từ Xuân hoàg Xuân hoà Hà quảng
Nguyễn Thành Tâm 1959 1979 Khôi Kỳ Đại Từ Xuân hoà Xuân hoà Hà quảng
Lê Đức Mai 1950 1979 Khôi Kỳ Đại Từ Xuân hoà Xuân hoà Hà quảng
Bế Xuân Thái 1945 1970 Khôi Kỳ Đại Từ Xuân hoà Xuân hoà Hà quảng
Lưu Sỹ Hội 1960 1979 Văn Yên Đại Từ Xuân hoà Xuân hoà Hà quảng
Trần Văn Khoa 1947 1979 Bản Ngoại Đại Từ Hoà an Bế triều Hoà an
Vũ Đức Tâm 1957 1979 Cù Vân Đại Từ Hoà an Bế triều Hoà an
Hoàng Văn Thành 1964 1987 Cù Vân Đại Từ Hoà an Bế triều Hoà an
Đỗ Đức Thanh 1956 1979 Phục Linh Đại Từ Hoà an Bế triều Hoà an
Nguyễn Văn Thư 1958 1979 Yên Đổ Phú Lương Hoà an Bế triều Hoà an
Nguyễn Văn Diện 1959 1979 Gia Sàng Tp.Thái Nguyên Hoà an Bế triều Hoà an
Phạm Văn Sao 1964 1987 Hoàng Nông Đại Từ Hoà an Bế triều Hoà an
Ngô Việt Nam 1959 1979 Đức Lương Đại Từ Hoà an Bế triều Hoà an
Nguyễn Văn Khải 1966 1985 Tân Khánh Phú Bình Hoà an Bế triều Hoà an
Kiềng Văn Tuất 1958 1979 Bình Long Võ Nhai TT Nguyên bình TT Nguyên bình Nguyên Bình
Lê Văn Vui  Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)