khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Ngô Văn Chiến
Ngày sinh: 1947
Quê quán: Ấp Thượng, Phúc Hoà, Yên Phong, Hà Bắc...
Đơn vị: bộ đội Đặc công tại Quảng Nam Đà Nẵng
Hy sinh: Hy sinh tại khu vực Quảng nam Đà Nẵng

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 48)

(21/07/2010 05:42:50 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
941 Phạm Văn Nên 1947   Phạm Kha Thanh Miện Hải Hưng V523,E70 30/08/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
942 Trần Thị Nhu 1949   Thái Phúc Thái Ninh Thái Bình C22 9/02/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
943 Nguyễn Văn Đực 1946   Giao Lâm Giao Thủy Nam Hà Cánh 3,E814 18/03/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
944 Phạm Văn Rí 1949   Ninh Mỹ Gia Khánh Ninh Bình E217 30/12/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
945 Nguyễn Văn Sâm 1952   Quảng Tân Quảng Trạch Quảng Bình E2290 15/10/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
946 Nguyễn Văn Sám 1948   Hồ Tùng Mậu Ân Thi Hải Hưng C2,B4 22/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
947 Lê Văn Thơm 1949   Vũ Hợp Vũ Tiên Thái Bình C53,M4 24/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
948 Trần Thị Sơn 1944   Long Vĩ Trà Vinh Cửu Long E81 8/01/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
949 Huỳnh Văn Út     Cát Sơn Tĩnh Gia Thanh Hóa C3,D17 23/04/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
950 Mai Văn Xeo 1930   Đồng Tâm Vụ Bản Nam Hà C17,Z22 2/04/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
951 Lê Văn Thường     Bình Cao Phù Cừ Hải Hưng Đội 7,M5 13/01/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
952 Lưu Thanh Tùng 1949   Đông Kỳ Tứ Kỳ Hải Hưng V432,E70 26/02/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
953 Bùi Văn Xiếc 1947   Bình Nhật Bến Lức Long An C67,E81 1/02/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
954 Trần Văn Hưng 1947   Giao Lĩnh Giao Thủy Nam Hà X22,C61 8/10/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
955 Phan Văn Một 1947   Trường Trung Nông Cống  Thanh Hóa B2,F320 27/08/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
956 Lê Văn Tài 1939   Văn Tế Tứ Kỳ Hải Hưng V432,E70 26/02/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
957 Trần Văn Đậu 1945   Vũ Lâm Vũ Tiên Thái Bình E309 16/07/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
958 Đỗ Văn Nhiều 1944   Cẩm Sơn Mỏ Cày Bến Tre C10,E81 9/03/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
959 Phạm Văn Sinh 1930   Hoàng Văn Thụ Thư Trì Hà Nội D3,E340 8/09/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
960 Nguyễn Văn Thanh 1947   Đông Xuân Đông Quan Thái Bình D7 2/12/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)