khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đoàn Như Hải
Ngày sinh: 28/1/1952
Quê quán: Hà Nội Hà Nội ...
Đơn vị: KB
Hy sinh: Mặt trận phía Nam (B2)

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (30)

(16/06/2010 02:35:55 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
581 Nguyễn Hồng Soan     Tây Sơn Lập Thạch Vĩnh Phú T10,E814 3/15/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
582 Nguyễn Đức Thịnh 1945   Tân Kỳ Tứ Kỳ Hải Hưng K11,E814 5/2/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
583 Nguyễn Công Tráng 1943   Hải Bằng Kiến Thụy Hải Phòng E81 9/11/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
584 Hồ Văn Khang     Phú Riềng Đồng Phú Sông Bé D1,E812 1/27/1988 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
585 Nguyễn ngọc Luyên 1948   Thiệu Trung Thiệu Hóa Thanh Hóa E2297 1/24/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
586 Phùng Văn Kế 1934   Lương Hòa Lạc Chợ Gạo Mỹ Tho K11,E814 2/1/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
587 Nguyễn Hưng Phục     Tân Hiệp Đồng Phú Sông Bé   9/25/1983 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
588 Hoàng Đình Viên 1933   Hòa Lộc Mỏ Cày Bến Tre B7,K71 1/3/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
589 Dương Đức Cấm 1948   Bến Văn Đồn Quận 4 Sài Gòn E814 7/1/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
590 Nguyễn Hoàng Cầm             7/7/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
591 Nguyễn Đức Lạc             9/18/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
592 Nguyễn Văn Xão 1945   An Ninh Đức Hòa Long An B52,C150 6/6/1965 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
593 Tạ Đặng Tâm       Đồng Phú Sông Bé     NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
594 Dương Văn Châu 1934           1965 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
595 Trần Bá Dữ 1944   Hậu Mỹ Cái Bè Mỹ Tho C105 1/1/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
596 Nguyễn Văn Lam 1940   Vĩnh Lộc Bình Tân Gia Định Y11,E81 8/21/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
597 Phùng Văn Định 1940   Lương Phú Giồng Trôm Bến Tre E814 1/7/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
598 Phan Xuân Thành 1945   Vĩnh Lộc Bình Tân Gia Định H1,E81 8/24/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
599 Nguyễn Văn Tuyên 1940   Thạch Mỹ Lợi Thủ Đức Gia Định K111,M5 6/11/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
600 Đinh Sỹ Quản 1945   Quảng Ninh Kiến Xương Thái Bình K59 3/24/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)