khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyen Ngoc Huong
Ngày sinh: 1945
Quê quán: thon Quang Minh, xa My Hung, huyen Thanh Oai Hà...
Đơn vị: C12, D9, E209, F7, Su doan 7, Quan doan 4
Hy sinh: Rung Su Mang Cai, Tinh Binh Long (cu)

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 12)

(17/05/2010 05:32:55 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
221 Nguyễn Đức Thành           C11,K6 28/04/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
222 Võ Văn Lã 1966   Đồng Xoài Đồng Phú Sông Bé E696,F5 10/12/1986 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
223 Nguyễn Văn Nguyên 1964   Phước Vĩnh Đồng Phú Sông Bé E696,F5 29/11/1986 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
224 Phạm Luân 1948   Bình Thanh Kiến Xương Thái Bình K82,E340 1/07/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
225 Nguyễn Văn Yên 1933   Duyên Hồng Thanh Miện Hải Hưng E2296 15/10/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
226 Khương Đình Chuyên 1947   Anh Hương Thanh Hà Hải Hưng E559 23/09/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
227 Trần Văn Trường 1947   Thắng Lợi Hạ Long Cao Bằng C5,B110 15/03/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
228 Vũ Văn Viết 1939   Vũ Vân Vũ Tiến Thái Bình cánh 7, E50 6/10/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
229 Nguyễn Văn Xuân 1950   Minh Tân  Kiến Xương Thái Bình C30,H4 28/07/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
230 Lâm Văn Thông 1947   Ninh Khánh Gia Khánh Ninh Bình E217 5/03/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
231 Nguyễn Trọng Bảo 1936   Tam Sơn Quế Võ Hà Bắc V532,E210 1/05/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
232 Đặng Xuân Bình 1935   Hưng Đại Gia Lâm Hà Nội E11,E81 9/01/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
233 Phạm Khắc Bộ 1944   Tự Do Quảng Oai Cao Bằng K111,M5 26/06/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
234 Nguyễn Văn Cản 1944   Bảo Ninh Định Hóa Thanh Hóa K13,E814 18/02/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
235 Phạm Đình Giang 1938   Lê Lợi An Hải Hải Phòng C6,E810 26/03/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
236 Phạm Xuân Hướng 1938   Lam Hiến Trùng Khánh Cao Bằng Y12,E814 1/10/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
237 Lê Dưỡng 1948   Yên Khánh Ý Yên Nam Hà E2207 26/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
238 Phạm Hồng Khiêm 1939   Lưu Thanh Hạ Đức Hòa Long An C11,E81 9/03/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
239 Lê Văn Khiêu 1940   Phú Hòa Châu Thành Bình Dương Z28,E814 9/06/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
240 Nguyễn Văn Duy 1941   Thạnh Phú Đông Trúc Giang Bến Tre C66,E81 9/03/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)