khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: NguyỄn VĂn LiÊn
Ngày sinh: 19/5/1950
Quê quán: Hà Nội Nguyên Lý - Lý Nhân Hà Nam ...
Đơn vị: Tiểu đoàn 490KN
Hy sinh: Xuyên Trà - Duy Xuyên - Quảng Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

15 năm – Một hành trình tìm bố

(29/5/2009 6:28:50 PM) Thật lỳ lạ - sau 15 năm tìm bố, chúng tôi đã thực hiện được lời trăng trối cuối cùng của Bà nội tôi trước lúc lâm chung mà không sao giải thích được? Lễ truy điệu diễn ra trọng thể, đưa bố

Nguyễn Thị ThắmÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
 


    CÁC TIN KHÁC