khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Ngô Ngọc Ninh (ngô Đình Ninh)
Ngày sinh: năm 1947
Quê quán: Xã Bình Thuận - Đại Từ - Bắc Thái ...
Đơn vị: C12 - D3 - E246 - QK Việt Bắc / D5 E12 F3 (QK5)
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Đơn vị KT hoặc MT là gì?

(22/11/2007 9:34:51 PM) Hiện nay, Trung tâm đang xây dựng hệ thống phiên hiệu đơn vị để hỗ trợ các gia đình trong việc giải mã phiên hiện đơn vị. Thông tin Trung tâm cung cấp được tìm kiếm trên sách báo. Để thông tin đư

Thông tin cung cấp xin gửi về:


Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sĩ và người có công - MARIN


Phòng 206, nhà A2, khu tập thể Bộ công an, - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội


Điện thoại: 1900571242, email: marin@nhantimdongdoi.org

 

 

Trung tâm MarinÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)